Insändare i Barometern den 28/2 2017

Nödvändigt med mindre köttätande

Det är känsligt det här med att vi måste minska vår köttkonsumtion. Och kanske extra känsligt i vårt län.

Kalmar län med kor, ­grisar och fjäderfänhar den senast redovisade femårsperioden stått för mer än en tredjedel av hela landets ökning av animalieproduktionen.

Länet där jordbrukets utsläpp av växthusgaser är jämnstora med transporternas. Ja, så är det även om man i Kalmar kommuns miljöbokslut framhåller transporternas utsläpp, och har mål för när kommunen ska vara fossilfri. Jordbrukets ­utsläpp av växthusgaser nämns inte med ett ord.

Att utsläppen från jordbruk är lika höga som transporternas i ett län är unikt. Och Kalmar län ­ligger på fjärde plats i landet vad gäller utsläpp av klimatgaser/invånare.

Länen före oss har kalkindustri respektive stålverk. Men i Kalmar län har vi jordbruk – ett utvecklat industrijordbruk med hög animaliepro­duktion och mycket växthusgaser.

Det ska sägas att här ­också produceras mycket vegetabilier, inte minst baljväxter. Statistik på ­utsläpp hittar man på ­miljomal.se.

För att vi ska ha någon chans att klara matproduktionen på planeten måste de rika länderna drastiskt minska sin köttkonsumtion. Detta är ett faktum. Då talar vi inte bara ­utsläpp av klimat­gaser utan de samlade ­resurser som animalieproduk­tionen tar i anspråk i jämförelse med vegetabilier. Vi måste ändra våra matvanor – äta mindre och bara hållbart kött. Och jordbrukarna måste få ­politikernas stöd för att gå i främsta ledet som ­planetskötare.

Att slänga ut olje­pannan och sätta in bergvärme var ju ingen grej. Tekniken fanns och man tjänade på det.

När det gäller de privata transporterna får vi ta i lite mer själva. Men tek­nikerna fortsätter att utveckla klimatsmartare ­alternativ och allt eftersom blir dessa billigare. Och Kalmar kommun vill hjälpa oss också genom att anlägga cykelvägar, utöka kollektivtrafiken och öppna nya pendelsta­tioner.

I slutändan kommer vi att bli tvungna att klara neddragningen av köttkonsumtionen själva. Men visst är det bra när Kalmars skolor hjälper ­barnen på traven genom att ha köttfria dagar.

Vi hoppas kommunal­råden vill driva på att de utökas. Och visst vore det mer med verkligheten överensstämmande att man även redovisar jordbrukets påverkan på ­klimatet i miljöbokslutet och ställer upp mål för hur den ska minskas.