Tisdagsträff den 15 januari kl 17.00

God Fortsättning på 2019!

Nu är julen slut och granen har dansats ut och det är bara vanlig vardag igen.
Dags då att starta upp våra träffar igen i Folk och Frö!

Vi träffas tisdagen den 15 januari kl 17.00 på västerlånggatan 21.
Vi ska göra en utvärdering av vårt deltagande i #FridaysFor Future och hur vi ska vidare med klimataktioner.
Vi har fått en förfrågan från Helga Steppan, om kursen Visual Communication for Changekan besöka oss med en större eller mindre grupp studenter. Den ska vi diskutera och ge svar till Helga så snart som möjligt.
Vi ska också ta fundera runt om vi ska läsa någon bok eller ev några böcker under våren. Ett bra alternativ är att läsa olika böcker eller se olika ted-talks eller tv-program och berätta för varandra.

Fika för 20 kr vid kl 18.00 

Väl mött till årets första nätverksträff – alla är Välkomna!

 

.

Annonser

#FridaysForFuture firar julfest för klimatet

#FridaysForFuture i Kalmar fortsätter att manifestera för klimatet sista fredagen i månaden!

Välkomna till Stortorget vid Domkyrkan och mitt för Stadshuset fredagen den 28 december. Med början från  från kl 11 firar vi en enkel  julfest för klimatet!
Vilken julgåva vill du ge till klimatet? Kom och samtala om vad vi kan göra och vad politikerna behöver göra!

 

Utställning på Teaterhörnet

Vilka spår lämnar vi?

TRACES är en utställning av tredje årets studenter på  programmet Visual Communication + changes, Linnéuniversitetet

Kärnavfall, tidsfördriv, avfall från textilindustrin och förhållandet mellan jul och överkonsumtion utforskas med intentionen att informera, ta upp frågeställningar samt väcka reflektioner som återspeglar vårt eget konsumtionsbeteende. 

Förra våren hade Folk och Frö ett samarbete med några studenter från den här gruppen.

Besök gärna utsällningen på Teaterhörnet, Olof Palmws gata 1.
Vernisagge Torsdag 20/12  kl 17 – 21
Fredag 21/12 kl 10 – 15
Fredag   4/1   kl 12 – 16
Lördag   5/1   kl 12 – 16

 

 

 

Öppen föreläsning om regenerativt jordbruk

I Kalmar län är utsläppen av växthusgaser från trafiken och från jordbruket jämnstora. Vi har alltså stort behov av att ställa om till ett jordbruk, som binder in kol i marken och bygger upp hummuslagret och samtidigt stödjer den biologiska mångfalden. Länet har en lång kust mot Östersjön och det är väsentligt med ett jordbruk, som minimerar utsläpp av övergödande ämne till havet. Ett ekologiskt jordbruk som uppfyller sådanan kriterier kallas regenerativt
Folk och Frö rekommenderar en öppen föreläsning om en ett regenerativt jordbruksföretag, som miljöpartiet i Kalmar bjuder in till.

Tomas Torsein föreläser via länk om det regenerativa jordbruk han bedriver tillsammans med sin fru Maria. Deras brukningsformer är dels ett holistiskt betesbruk med dikor och dels frukt-, bär och grönsaksordlingar. Deras utgångspunkt är att verksamheten ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Frågor och diskussion ingår i föreläsningskvällen!

Var: Trädgårdsgatan 12 
När: Onsdagen den 5 december kl 18.00

 

 

Nästa tisdagsträff är den 11 december kl 17.00

Nu har vi jobbat hårt både i fredags med #FridaysForFuture på Stortorget och i lördags med julmarknaden.
Det finns små reportage med bilder från både och finns under fliken Aktiviteter. Bara att trycka  här.
Nu på tisdag har vi ingen studiecirkel och sedan träffas vi sista gången före jul tisdagen den 11 december kl 17.00.

Fika för 20 kr kl 18.00.

Alla är Hjärtlit Välkomna

 

Tisdagsträff den 27 nov kl 17.00

Veckan blir intensiv med ”FridaysForFuture på fredag och julmarknad på Västerlånggatan 21 på lördag.

Så slutplanering och arbetsfördelning krävs. Det fixar vi på tisdag.
Vi hinner nog också samtala aom utvecklingen av #FridaysFor Future liksom om protester i Frankrike när presidenten höjer skatt på bensin och diesel. Hur kan politkerna få medborgarna med sig i omställningen och hur navigera för att samtidigt minska utsläpp av växthusgaser, öka jämlikheten mellan grupper i samhället och mycket tuffare styra ekonomin?

Fika för 20 kr kl 18.00

Alla är Hjärtligt Välkomna!

 

#FridaysForFuture

Nu är det i 65 kommuner i Sverige och på åtskilliga platser i minst 16 länder till som
vi manifesterar för klimatet den 30 november.

Alla som är intresserade hinner vara med en stund mellan kl 11 – 17.
Vi sätter press på politikerna och kräver en planering av dem för att reducera utsläppen med minst 10 %/år med målet att kommunen ska vara fossilfri ”030 och klimatneutral 2045.

Kom till Stortorget fredag 30 nov!

 

 

Tisdagsträff den 20 november kl 17.00

Vi har en ordinarie tisdagsträff den 20 november kl 17.00.

Planering inför #FridaysForFuture den 30 nov och för Julmarknaden på Västerlånggatan 21  den 1 december står först på dagordningen.

Daphne ocg Aina rapporterar från uppföljningsdagen runt länets Livsmedelsstrategi och från en utbildningsdag om holistiskt bete.

Fika för 20 kr kl 18.00.
Alla är Hjärtligt Välkomna!

ca

 

#FridaysForFuture 30 nov

#FridaysForFuture manifesterar nästa gång i Kalmar fredagen den 30 november!
Vi startar vid kl 11.00 och håller på till kl 18.00.
Alla som vill vara med ska ha möjlighet även efter skolan eller jobbet.
Det är sista fredagen innan COP24 startar i Katowice.
Mötet i Katowice är viktigt för att skärpa både utsläppsminskningarnas omfattning och dess verkställighet runt hela vår planet.
I vår manifestation uppmsanar vi alla; politikerna på COP24 liksom politiker i vår kommun och enskilda människor att ta ett verkligt klimatansvar!

Folk och Frö stödjer och deltar!

Tisdagsträff den 13 nov kl 17.00

November blir en aktiv månad för Folk och Frö. Förutom vår tisdagscirkel är vi med i #FridaysForFuture fredagen den 30 november på Stortorget och lördagen den 1 december har vi i år huvudansvaret för den traditionella julmarknaden på Västerlånggatan 21.

Julmarknaden kan du läsa mer om i förra inlägget här på bloggen.

Mer information om #FridaysforFuture kommer här inom kort.

Dessutom ska ett par av oss delta både i uppföljningen av länets Livsmedelsstrategi den 15 novemeber och i en träff om holistiskt bete som Greppa Näringen arrangerar den 19 november.

Fika för 20 kr kl 18.00

Alla är Hjärtligt Välkomna!