Mikael Karlssons bok högaktuell när SMHI framhåller Lübeckmodellen

Efter sommarens alla skogsbränder tar SMHI upp klimatanpassning av skogsbruket i sin faktabank om klimatfrågor. Där framhåller man de fördelar som ett skogsbruk enligt Lübeckmodellen har; https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/ekosystembaserat-skogsbruk-1.136519

I våras gästades Folk och Frö av skogskonsulent Mikael Karlsson. Utifrån sin bok Konsten att hugga träd och ha skogen kvar höll han en välbesökt och mycket uppskattad föreläsning om det ekosystembaserade skogsbruket enligt just Lübeckmodellen, som han tillämpar och arbetar för.

Grunden i modellen är att se till att man får en skog och inte en trädplantering – vilket är det dominerande i Sverige i dagsläget. En naturlig skog är har en variation av olika trädslag i olika åldrar. Antalet arter av träd och fördelningen mellan löv- och barrträd varierar utifrån var i landet skogen finns. Man skördar genom plockhuggning av de stora och mogna träden och man gallrar försiktigt och med inriktning på att ge plats för de livskraftigaste träden. Det stora jobbet är att få till en riktig skog av en jämngammal och artmässigt ensidig trädplantering.
På sikt ger det här systembaserade skogsbruket flera fördelar. Det lagrar in bra mycket mer kol i både mark och träd, det upprätthåller den biologiska mångfalden och det kan i vissa fall vara betydligt mer lönsamt för skogsbrukaren. Det senare hänger samman med att man skördar timmer med ett högre meterpris än massaved. Och i södra delarna av landet handlar det även om timmer av ädellövträd. Den variationsrika blandskogen blir också tåligare mot stormar och skogsbränder.

I Mikael Karlssons bok får du en pedagogisk beskrivning av hur du som skogsägare skapar och sköter en ekosystem-baserad skog, som är värdefull för såväl små som stora skogsägare med ett engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor. Men även beslutfattare i nom politik och näringsliv har stor glädje av boken liksom alla vi klimat-  och miljö-engagerade privatpersoner.

Boken hittar du på Adlibris; https://www.adlibris.com/se/bok/konsten-att-hugga-trad-och-ha-skogen-kvar-9789163957864

Folk och Frö
genom Aina Hagberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s