Folk och Frö på Kalmarsundsveckan!

Folk och Frö deltar i årets Kalmarsundsvecka på Stortorget med en mycket genomarbetad utställning om det framtida hållbara samhället. ”Frön för Frantiden” heter utställningen och är framtagen av Klimataktion. Den som jobbat allra mest med utställningen är ekoarkitekten Varis Bokalders. Varis gästar oss och han guidade utställningen för intresserade besökare idag onsdag 28 aug och ni kan möta honom även imorgon torsdag den 29 aug.
Utställningen finns kvar på Stortorget t o m lördag. Sedan flyttas den till Stadsbiblioteket och står där ytterligare två veckor framåt.

Varis visar utställningen
Varis guidar intresserade besökare.

 

Tisdagsträff den28 augusti kl 17.00

På tisdag är det slutplanering inför Kalmarsundsveckan. Det kommer att bli intensiva dagar för oss och det kan behövas flera som kan bemanna vid ”vår” utställning under dagarna fyra från onsdag till lördag.
Utställninngen är framtagen av Klimataktion. Varis Bokalders, som varit med och gjort den, kommer ner till oss med den och han och hans ressällskap  är gäster hos oss på tisdag.
Till Kalmarsundsveckan ska vi ha uppdaterat vårt faktahäfte om klimatet samt vår lilla info-broschyr.

Så fortsätter planeringen för Skördefesten hos Daphne. Affischen kommer att vara klar och förhoppningsvis utdragen till tisdag.

Soppa för 20 kr serveras kl 18.00

Alla är Varmt Välkomna!

Mikael Karlssons bok högaktuell när SMHI framhåller Lübeckmodellen

Efter sommarens alla skogsbränder tar SMHI upp klimatanpassning av skogsbruket i sin faktabank om klimatfrågor. Där framhåller man de fördelar som ett skogsbruk enligt Lübeckmodellen har; https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/exempel-pa-klimatanpassning/ekosystembaserat-skogsbruk-1.136519

I våras gästades Folk och Frö av skogskonsulent Mikael Karlsson. Utifrån sin bok Konsten att hugga träd och ha skogen kvar höll han en välbesökt och mycket uppskattad föreläsning om det ekosystembaserade skogsbruket enligt just Lübeckmodellen, som han tillämpar och arbetar för.

Grunden i modellen är att se till att man får en skog och inte en trädplantering – vilket är det dominerande i Sverige i dagsläget. En naturlig skog är har en variation av olika trädslag i olika åldrar. Antalet arter av träd och fördelningen mellan löv- och barrträd varierar utifrån var i landet skogen finns. Man skördar genom plockhuggning av de stora och mogna träden och man gallrar försiktigt och med inriktning på att ge plats för de livskraftigaste träden. Det stora jobbet är att få till en riktig skog av en jämngammal och artmässigt ensidig trädplantering.
På sikt ger det här systembaserade skogsbruket flera fördelar. Det lagrar in bra mycket mer kol i både mark och träd, det upprätthåller den biologiska mångfalden och det kan i vissa fall vara betydligt mer lönsamt för skogsbrukaren. Det senare hänger samman med att man skördar timmer med ett högre meterpris än massaved. Och i södra delarna av landet handlar det även om timmer av ädellövträd. Den variationsrika blandskogen blir också tåligare mot stormar och skogsbränder.

I Mikael Karlssons bok får du en pedagogisk beskrivning av hur du som skogsägare skapar och sköter en ekosystem-baserad skog, som är värdefull för såväl små som stora skogsägare med ett engagemang i klimat- och hållbarhetsfrågor. Men även beslutfattare i nom politik och näringsliv har stor glädje av boken liksom alla vi klimat-  och miljö-engagerade privatpersoner.

Boken hittar du på Adlibris; https://www.adlibris.com/se/bok/konsten-att-hugga-trad-och-ha-skogen-kvar-9789163957864

Folk och Frö
genom Aina Hagberg

Tisdagsträff den 21 augusti kl 17.00

Nu drar vi igång höstterminen med en rivstart! Så det blir en intensiv planeringskväll tisdagen  den 21 augusti och likaså tisdagen den 28 augusti.
Folk och Frö deltar i Kalmarsundsveckan den 29 augusti – 1 september. Vi presenterar Klimataktions fina utställning om den omställning vi behöver göra för att leva hållbart. Utställningen har det passande namnet Frön för Framtiden. 
Utställningen kommer att finnas i ett tält på Stortorget och Varis Bokalders, som varit med och tagit fram den kommer ner och är med och presenterar den onsdag och torsdag.
Men vi behöver ett schema där vi byts av med att stå vid utställningen.

Vi måste också planera för fika och annat arbete under skördefesten hos Daphne och Anders den 15 september. Alla goda krafter behövs den dagen, så vik den i kalendern.

Fika för 20 kr kl 18.00

Väl mött på Västerlånggatan 21!

 

Skördefest den 15 september!

Redan nu vill vi flagga för skördefesten på Ålyckan hos Daphne och Anders lördagen den 15 september!
Vik dagen för denna trevliga tillställning med försäljning av grönsaker och andra lokala produkter och med musikunderhållning och med Folk och Frös fantastiska ekofika!

Mer information kommer om tider och medverkande!

 

 

Mer