Tisdagsträff den 30 januari kl 17.30

Vår studiecirkel om skogen rullar på rejält nu. Daphne förhandlar med Mikael Karlsson om en föreläsning den 27 mars. Mikael är aktuell med boken Konsten att hugga träd men ha skogen kvar.
Det kan kan bli en intressant uppföljning på Riksteaterns  föreställning  Slutet enligt Rut, som vi ska se den 18 mars.
Thomas har redan läst boken och ger den lovord. Längre fram kommer en bredare presentation av boken här på hemsidan och på facebook.
Man kan också skaffa sig ett gratis abonnemang för två månader på SvD på nätet och läsa den aktuella skogsdebatten där.
Och efter Malin Ullgrens krönika i DN lördag den 27 januari Nu vibrerar skogen av nya fantasier  uppstod en facebookdiskussion om illustrationen till krönikan. Föreställer bilden verkligen en skog eller ska det man ser där snarare kallas plantage?
Mikael Karlsson tar också upp diskussionen om en seriös avgränsing av begreppet skog.

Så till ett annat ämne. Vi har blivit kontaktade av Lnu om ett möjligt samarbete inom kursen Visual Communication and Change. Daphne har svarat och bjudit in dem att besöka oss en tisdagskväll i februari.

Fika för 20 kr vid kl 18.00

Alla är Hjärtligt Välkomna att delta i cirkeln och samtalen!

 

 

 

Tisdagsträff den 23 januari kl 17.30.

Vi var många som trotsade halkan i tisdags och tog oss till Västerlånggatan 21!

Det blev en trevlig upptakt av studiecirkeln om skogen och dess betydelse för klimatet och för den biologiska mångfalden.

Alla talar om skogens betydelse för klimatet men samtidigt är skogen en av våra viktigaste råvaror för industrin. Kan dett gå hand i hand eller blir det kollisioner?

Hyggesfritt skogsbruk minskar kolläckage från marken och gynnar bilogisk mångfald. Men vilka svårigheter uppstår för en skogsbrukare som går över till hyggesfritt och hur påverkas det ekonomiska utfallet för ägaren?

Skyddas de skyddsvärda skogarna i tillräcklig utsträckning? I media rapporteras om konflikter när t ex Svea-skog vill avverka  skyddad/skyddsvärd skog.

Detta är några av frågorna vi tänker ta upp i den här cirkeln. Lite längre fram kommer vi att göra en excursion till en skog som brukas hyggesfritt. Eventuellt kommer vi också att arrangera en föreläsning inom det här temat!
De som har Klimatmagasinet Effekt kan förbereda sig till nästa gång genom att läsa nr 4 2017, som har tema om skogen!

Och som tidigare sagts – den 18 mars ser vi Riksteaterns föreställning Slutet enligt Rut på teatern här i Kalmar.

Fika för 20 kr kl 18.00!

Alla är Hjärtligt Välkomna!

 

 

Första tisdagsträffen den 16 januari kl 17.00

Nu dansar vi ut julen i helgen och drar igång vårens arbete i Folk och Frö tisdagen den 16 januari kl 17.00

I höstas engagerade vi oss i samband med Riksteaterns föreställning Vi som bor här”. I vår fortsätter Riksteatern sin satsning på föreställningar med miljötema. Denna säsong handlar det om skogen och särskilt om  gammelskogen. ”Slutet enligt Rut” heter föreställningen och den kommer till Kalmar den 18 mars. Vi börjar våren med att studera och diskutera skogens betydelse i klimatfrågan och för den biologiska mångfalden. Vilka skyddade skogar och andra biotoper har vi i närområdet. Vi avslutar temat med att se Riksteaterns föreställning.

Fika för 20 kr kl 18.00!

Alla är Hjärtligt Välkomna!