Soppa är också kultur. Träff den 1 nov

Vår nästa träff på Västerlånggatan 21 är ett arrangemang i Ljus på Kultur, som pågår under hela v 44 i Kalmar och på Öland.

Vi bjuder på en multi-kultisoppa med tilltugg från kl 18.00, berättar om Folk och Frö och vad vi arbetar med. Och så sjunger allsånger tillsammans. Framför allt vill vi i denna mörka hösttid hylla solen! Så kom till oss med sol i sinnet och gärna förslag på en sång att sjunga tillsammans!

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Tisdagsträff den 25 oktober

Folk och Frö träffas som vanligt på tisdag. Vi har arrangemang de två första tisdagarna i november.

Tisdagen den 1 november är vi med i Ljus på kultur  med ett enkelt arrangemang där vi bjuder på soppa med tilltugg och berättar om vår verksamhet under rubriken
”Soppa är också kultur”.

Tisdagen den 8 nov har vi en föreläsningskväll med Johan Ehrenberg. Se inlägget nedan.

Arrangemangen  är planerade och arbetsfördelade, men vi gör en sista koll runt planeringen på tisdag.
Sedan har vi vår cirkel, där vi kort recenserar aktuella artiklar och böcker inom nätverkets intresseområde.

Träff från kl 17.00. Fika för 20 kr kl 18.00.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Föreläsningskväll med Johan Ehrenberg

Tisdagen den 8 nov arrangerar vi i samarbete med NBV och IOGT-NTO en föreläsningskväll med Johan Ehrenberg. Ekofika serveras från kl 17.15 och föreläsningen börjar kl 18.00.
Inträdet är 100 kr inklusive ekofika och 50 kr för studerande. (Samma inträde även om man inte fikar.)

Johan är välkänd som ETC:s grundare och chefredaktör. Hans engagemang och entreprenörskap inom solenergiområdet är känt inom branschen och av de som följer ETC.
Vi hade engagerat honom för en föreläsning i november förra året. Han gav återbud på grund av ett viktigt läkarbesök, som han absolut inte kunde missa. Denna höst har han berättat offentligt att han har leukemi.

Frågan om klimathot och solenergi, hur vi ändrar politiken och vad vi kan göra lokalt står i fokus för Johans föreläsning, men han kommer att beröra de andra delarna av sin verksamhet och sitt liv.

Hjärtligt Välkomna!

Affisch!

Nedanstående affisch kan laddas hem i pdf-format för utskrift i A4 eller A3.

20161022_141913

Tisdagsträff den 18 oktober

Dags för träff på tisdag igen! Från kl 17.00 pratar vi och förbereder fika. Kl 18.00 fikar vi tillsammans. Vi ska ha affischerna till Johan Ehrenbergs föreläsning klara och fördela dem.

Vår studiecirkel handlar om att vi håller oss uppdaterade om aktuella artiklar och böcker om klimat-  och hållbarhetsfrågor. Vi bevakar särskilt jord- och skogsbruksfrågor och håller oss ajour med arbetet med den nationella livsmedelsstrategin och hur klimatfrågan tas upp eller inte tas upp i den. Alla bidrar med referat av artiklar och recensioner av aktuella böcker. Se t ex debattartikeln av Artur Granstedt via länk längre ner på sidan.

Fika 20 kr!

Alla är hjärtligt välkomna!

 

 

Artikel att läsa

Regeringen blundar för jordbrukets klimateffekter är rubriken på en mycket läsvärd debattartikel i GP av växtnäringsexperten Artur Granstedt. Du kan läsa artikeln här.

Den tar upp de grundläggande frågorna runt jordbruk och livsmedelshantering., som vi i Folk och Frö har engagerat oss i. Vad behövs för att utveckla jordbrukets (och skogsbrukets) potential  för att ta hand om klordioxid i atmosfären istället för dagens situation , där livsmedelshantering bidrar med 25 %, eventuellt mer, av alla klimatutsläpp.

Frågan är rykande aktuell nu när en ny livsmedelsstrategi för Sverige ska antas samtidigt som vi skrivit under Parisavtalet och måste börja omsätta det i praktisk politik!