Tisdagsträff den 4 oktober

På tisdag den 4 oktober träffas vi i Folk och Frö. Tiden är 17.00 och fikat är klart till kl 18.00.

Vi har fått en intressent vad gäller dagtidsföreläsning av Johan Ehrenberg. Det handlar om en grupp inom Miljöanalysprogrammet på LNU. Målgruppen är bra, men för oss vore det bra med medarrangör eller sponsorer för detta.

Så vill jag påminna om att ta med intressanta artiklar/böcker och presentera dem i gruppen.

Väl mött på Västerlånggatan 21! Fika (ibland med soppa) serveras för 20 kr!

Välkommen!

 

 

 

 

Aktion för freden onsdagen den 21 sep

Folk och Frö uppmärksammar FN:s internationella FREDSDAG genom en aktion på LARMTORGET  på onsdag eftermiddag runt kl 15.30. Det finns några idéer om vad vi ska göra, men vi lägger inte ut dem här.

Kom gärna med dina idéer till Lusthuset på Västerlånggatan 21 på onsdag em vid kl 14.00. Då pratar vi ihop oss och samlar material.

Om du inte har möjlighet att komma till planeringen i Lusthuset så kan du ansluta direkt på LARMTORGET där vi är kvar till framåt kl 18.00.

OBS! Vi har ändrat platsen för aktionen till LARMTORGET!

Tisdagsträff den 13 september

Vid förra träffen bestämde vi att träffas varannan vecka under hösten. Om det behövs för särskilda planeringar eller aktiviteter så lägger vi in extra träffar däremellan. Utgångspunkt är att vi träffas kl 17.00 och att vi fikar kl 18.00. Till denna träff har vi fryst soppa från förra träffen förutom fika. Framöver kommer det oftast att endast bli fika som serveras. Kostnad: 20 kronor.

Vad händer och vad händer inte inom omställningen till ett hållbart liv på planeten. Vi berättar om artiklar och böcker vi läst eller håller på att läsa, om föredrag vi lyssnat på och workshops vi deltagit i eller utställningar vi sett.

Nu på tisdag fortsätter vi att delge varandra intryck från Kalmarsundsveckan. Om någon har något ytterligare att berätta om så hoppas vi att det hinns med eller så kommer det upp vid nästa träff.

Vi har kunnat ändra dagen för Johan Ehrenbergs föreläsning hos oss till tisdagen den 8 november. Det är vi riktigt glada över för då kan vi vara på Västerlånggatan 21 och följa vår tradition med  en riklig ekofika i pausen.

Alla är Välkomna till våra tisdagsträffar!