Adoptera en pallkrage med grönsaksodling!

Vi inbjuder intresserade att engagera sig grönsaksodling i sommar! Folk och Frö kommer att ställa upp pallkragar på grönområdet mittemot Västerlånggatan 21. Där sår vi olika grönsaker och kryddor. Men det behövs en hel del intresserade för att rensa, vattna och skörda vid rätt tidpunkt.

Vill adoptera en pallkrage att sköta om i sommar? Tag kontakt med oss via mail: folkofro@gmail.com eller telefon: Bodil Göransson tel 073-772 04 77.